SERWIS KOMPUTEROWY CYPHER

Witamy na stronie Serwisu Komputerowego Cypher

Wykonujemy naprawy sprzętu komputerowego, laptopów oraz urządzeń mobilnych, a także zajmujemy się instalacją i naprawą oprogramowania. Zakres działania objęty opieką informatyczną jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klientów. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi informatyczne, polegające na stałej lub doraźnej pomocy serwisowej.  Przyjmujemy zlecenia serwisowe od klientów indywidualnych oraz od firm. Oferujemy wyjątkowy zestaw usług mający na celu obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności. Mamy spore doświadczenie i szerokie grono zadowolonych klientów. Wśród naszej oferty znajdą Państwo również specjalistyczne naprawy układów BGA, tworzenie systemów komputerowych, zarządzanie bazami danych, utrzymanie sieci komputerowych i wiele wiele innych.
Stale staramy się być wyjątkową firmą.Serwis Komputerowy Cypher koncentruje się na dostrczaniu wysokiej jakościproduktów i usług dla naszych klientów. Dodatkowo,nasze wysiłki wykraczają poza dostarczanie wyjątkowych produktów i usług tym, którzy ich potrzebują.Serwis Komputerowy Cypher prowadzi badania i bierze udział w wielu inicjatywach, aby stale rozwijać naszą branżę i pomagać społeczeństwu. Serwis Komputerowy Cypher wdraża strategię, aby przyspieczyć rozwój poprzez innowację i wzmacnianie możliwości współpracy i organizacji.Serwis Komputerowy Cypher stale poszukuje możliwości rozwoju technologii i produktów, które będą miały większy wpływ na bezpieczeństwo pracowników.
Serwis Komputerowy Cypher
Ul. Grunwaldzka 23
63-900 Rawicz
Tel. 728-810-735
EMAIL: laptopyserwis@op.pl
GG: 49125583
Skype: LAPTOPYSERWIS

Co naprawiamy:

 • Laptopy
 • Płyty główne i karty graficzne
 • Wymiana układów BGA
 • Komputery stacjonarne
 • Tablety
 • Smarfony
 • Nawigacje
 • Konsole PS/XBOX
 • Monitory
 • Drukarki i inne urządzenia peryferyjne

 

W czym przewyższamy konkurencje:

 • Mamy najniższe ceny w regionie;

 • Nienormowany czas pracy (płacisz za wykonaną usługę);

 • Kompletny serwis i naprawy urządzeń elektronicznych;

 • W przypadku nieopłacalności naprawy informujemy przed przyjęciem zlecenia.

REGULAMIN

Serwis Komputerowy Cypher nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i oprogramowania. Klient dostarczający sprzęt do serwisu powinien uprzednio wykonać kopię zapasową danych przechowywanych na dysku HDD. Na wyraźne życzenie klienta serwis odpłatnie może wykonać archiwizację danych wg cennika. Jednocześnie informujemy, że w procesie naprawy nie formatujemy twardych dysków oraz nie usuwamy z nich żadnych danych lub programów chyba, że wymaga tego naprawa luba na wyraźne życzenie klienta.

Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.

Usługa instalacji systemów lub oprogramowania możliwa jest tylko i wyłączne z oryginalnych nośników dostarczonych przez klienta lub tych zakupionych w serwisie.

Oddający sprzęt do naprawy oświadcza, że dane oraz programy zainstalowane i przechowywane na twardym dysku oraz innych załączonych nośnikach są jego własnością. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane na dysku twardym klienta oraz za ewentualny brak licencji zainstalowanego na nim oprogramowania.

Wszelkie naprawy serwisowe poza naprawami oprogramowania powodują utratę gwarancji producenta sprzętu.

Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu nie naprawionego lub o symptomach odmiennych aniżeli został przyjęty. Wynika to z faktu, że regeneracja niektórych układów elektronicznych wykonanych w technologii SMD bądź BGA nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Wówczas naprawa jest możliwa poprzez wymianę wadliwego układu, o ile będzie osiągalny. Kolejnym powodem może być uszkodzenie samego laminatu płyty głównej na skutek delaminacji powłoki uniemożliwiającej poprawne zalutowanie układu BGA. W takich przypadkach z przyczyn niezależnych od serwisu klient może otrzymać nienaprawiony sprzęt o odmienionych objawach usterki nie ponosząc kosztów diagnozy.

Za wady i uszkodzenia niezgłoszone w momencie przyjmowania sprzętu a wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności.

Sprzęt oddany przez klienta w ramach gwarancji udzielanych przez serwis zostaje naprawiany w możliwie najkrótszym czasie maksymalnie do 14 dni roboczych. W szczególnych przypadkach okres naprawy może zostać przedłużony. Jeśli naprawiana wcześniej usterka jest jednak niemożliwa do usunięcia w okresie trwania gwarancji serwis dokonuje zwrotu kosztów naprawy.

W przypadku wystawionej faktury Vat zwrot nastąpi na podstawie podpisanej przez klienta faktury korygującej Vat w możliwie najkrótszym czasie maksymalnie do 31 dni roboczych. Gwarancją objęte są tylko części wyszczególnione w karcie gwarancyjnej i tylko przez okres wskazany na karcie. Oprogramowanie i związane z nim usługi nie podlega gwarancji.

Okres gwarancji na usługę/komponent liczony jest od daty wskazanej na karcie gwarancyjnej.

Jeżeli diagnoza wykaże wadę innego komponentu niż objętego gwarancją klient traci prawo do naprawy gwarancyjnej i tym samym zgadza się na naprawę odpłatną. Dzieje się tak również w przypadku stwierdzenia wszelkich uszkodzeń mechanicznych itp., prób naprawy, niewłaściwej eksploatacji itd.

W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu z przyczyn niezależnych od serwisu: (brak części zamiennych, uszkodzenie płyty głównej spowodowane delaminacją, wyskerami itp.) klient może pozostawić sprzęt bezpłatnie w celu utylizacji. Wymienione części nie podlegają zwrotowi, a uszkodzony sprzęt poddawany je utylizacji.

W przypadku nie odebrania naprawionego sprzętu po upływie 45 dni roboczych może zostać naliczana opłata magazynowa w wysokości 1 zł netto dziennie. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu.

Po upływie 90 dni nieodebrany sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objęcie w posiadanie samoistne firma Serwis Komputerowy Cypher.

Pokwitowanie serwisowe jest jedynym dokumentem umożliwiającym odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone przy odbiorze. W przypadku zagubienia pokwitowania konieczne będzie wylegitymowanie odbiorcy sprzętu dowodem tożsamości.

Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
Copyright Nazwa.pl